گچکاری با گچ خاک – گچ زیرکار

گچکاری با گچ خاک – گچ زیرکار

گچکاری با گچ خاک :

گچ خاک به دلیل وجود سنگی که دارای کئولن است و به دلیل حالت رسی بدن مناسب ابزار زنی است. در ساختمان ها از ترکیب گج و خاک رس برای ساختن ملات استفاده می کنند و از گچ به تنهایی برای سفیدکاری استفاده استفادهه می کنند که آمادگی رنگ پذیری را دارد.

یکی از خصوصیات مهم در گچ های ساختمانی زود سخت شدن است. گچ های ساختمانی خوب اغلب زمان گرفتنشان بیشتر از هشت دقیقه و کمتر از بیست و پنج دقیقه و پایان سخت شدنشان بین بیست دقیقه و شست دقیقه است.

محاسبه زمان گرفتن گچ:

مقداری آب را با همان مقدار گچ که برای ساخت ملات ساختمنانی در نظر گرفته می شود مخلوط کنید. شروع زمان سخت شدن ملات از زمانی است که اگر روی ملات را خط بکشیم به صرعت ترمیم نشود و پایان زمان سخت شدن وقتی است که روی ملات حفره ای ایجاد کنشیم و در آن حفره آب به چشم نخورد.

این نکته را در نظر بگیرید که گچ بعد از سخت شدن شکل پزیر نیست. و سخت شدن با خشک شدن تفاوت دارد.

تولید ملات کشته:

برای تولید ملات کشه , ابتدا گچ هارا  با الک های بسیار ریز الک می کنیم و آن را در آب مخلوط می کنیم و شروع به مالش دادن آن می کنیم و این کار با جلوگیری از ایجاد کریستال های مورد نیاز برای سخت شدن , مانع از سخت شدن ملات قبل از خشک شدن می شود. از این ملات زمانی استفاده می شود که نیاز است سطح وسیعی را گچکاری کنند و به آن ملات کشته می گویند.

برای تولید پودر گچ , گچ را به کوره برده و پس از کوره آن را آسیاب می کنند تا به صورت پودر شوند , هر چه پودر گچ ریزتر باشد آن گچ مرغوبتر است و از گچ های مرغوب در کارهای ظریف استفاده می شود.

در کارهای ساختمانی:

حداکثر قطردانه گچ=۰٫۶mm (باید۹۰% آن کوچکتر از ۰٫۱۵mm باشد و ۹۹٫۵% آن کوجکتر از ۰٫۲mm).

ملات گچ و خاک باید ترکیب ۵۰% از گج و خاک رس است.

گچکاری با گچ خاک

نوشتن یک پیام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید