گچ مکانیزه مخصوص طاق زنی

گچ مکانیزه مخصوص طاق زنی

دارای رنگ سفید براق و گیرش متعادل میباشد. از لحاظ دانه بندی گچ مکانیزه مخصوص طاق زنی به نحوی میباشد که ملات خوشکاری را در اختیار گچ کاران قرار میدهد، در نتیحه سطحی صاف و مقاوم را ایجاد میسازد. همچنین میتوان با اضافه نمود مقدار مناسبی خاک به این گچ از آن به عنوان گچ زیرکار استفاده نمود.
گچ سفید ساختمانی به دلیل داشتن ویژگی های منحصربفردش نیاز به زیرسازی خاصی ندارد. تنها میبایست که سطح مورد نظر بدون گرد و غبار و چربی باشد.
میتوان از گچ ساختمانی در :

اندودکاری و سفیدکاری ساختمان و موارد دیگر از جمله زیرکاری با اضافه کردن مقداری خاک استفاده نمود.

گچ پلدختر میانه از بهترین گچ های سفیدکاری میباشد که با انواع کیفیت و قیمت های متنوع پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان است.

کلمات کلیدی را وارد نمایید